Salgs og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved køb af produkter på www.dinaloeverashop.dk.
www.dinaloeverashop.dk ejes af Din Aloe Vera Shop, CVR-nr.: 25693345, Præstemarken 29, tlf.:
24816630, e-mail: dinaloeverashop@gmail.com.

Betaling og levering

Jeg modtager betaling med betalingskort (dankort,visa og mastercard), Mobilepay, ApplePay og GooglePay. Beløbet trækkes først, når produktet afsendes.

Priserne er angivet i danske kroner og inkl. moms. Oven i prisen skal tillægges prisen for fragt. Du
vælger fragtformen i slutningen af bestillingsforløbet. Der kan evt. pålægges betalingsgebyr,
afhængig af den valgte betalingsform.

Jeg bestræber mig på at sende din ordre senest 5 dage efter dit køb. Ved længere leveringstid vil
du blive informeret herom.

Jeg leverer varerne med DAO Shop eller DAO Home. I enkeltstående tilfælde kan fragtfirma ændres til PostNord, i så fald vil du få besked herom.
Jeg leverer til Danmark. Desuden er afhentning på min adresse mulig efter aftale. 

Fortrydelsesret

Du har som privatperson ret til at fortryde et køb uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt
(dog ikke transportøren), får produktet i fysisk besiddelse.

Hvis du har bestilt flere produkter i en ordre, og jeg ikke kan levere produkterne samtidig, løber
fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får det
sidste produkt i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag
forlænges fristen til den følgende hverdag.

Sådan benytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give mig besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail,
hvor du oplyser, at du fortryder til Din Aloe Vera Shop, Præstemarken 29, 9500 Hobro, tlf.: 24816630,
mail: dinaloeverashop@gmail.com.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden
fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af produkt og returomkostninger
Hvis du har fortrudt købet af et produkt, skal du sende eller aflevere produktet til Din Aloe Vera Shop, Præstemarken 29, 9500 Hobro uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt
mig, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer produkterne inden
udløbet af de 14 dage.

Produkter kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.

Du skal selv betale for returnering af produktet.

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse

Når du fortryder, refunderer jeg alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuel
leveringsomkostning – dog kun svarende til billigste fragtmåde.
Jeg tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage
fra den dato, hvor jeg har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Jeg kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil jeg har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for,
at varerne er returneret.
Jeg gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den
oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle
omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Afprøvning af produkt og emballage ved fortrydelse

Du må normalt undersøge produktet på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du
må ikke bryde emballagen og tage produktet i brug. Du skal tilbagelevere produktet i
originalemballagen. Du bør endvidere sørge for, at produktet er forsvarligt indpakket, når du
returnerer det. Du bærer selv risikoen for pakken/produktet, indtil jeg modtager den/det. Gem derfor
postkvittering samt evt. track and trace nummer.
Hvis du har brudt emballagen, åbnet produktet og evt. brugt af produktet, kan du ikke benytte den
almindelige, lovfæstede fortrydelsesret, men kan i stedet for evt. benytte Forevers
Tilfredshedsgaranti, som er beskrevet herunder.

Tilfredshedsgaranti

Ud over din lovfæstede ret til at fortryde købet tilbydes du en Tilfredshedsgaranti, der giver dig ret til
at returnere købte produkter, selvom om du er begyndt at bruge dem (afvigelse fra den lovfæstede
ret). Hvis du ønsker at returnere et eller flere produkter, der er omfattet af fakturaen/kvitteringen,
skal din anmodning om returnering være Din Aloe Vera Shop, i hænde senest 90 dage efter datoen
på fakturaen/kvitteringen.
Hvis du returnerer alle produkterne/emballagerne, refunderer Din Aloe Vera Shop hele købsprisen
(ekskl. fragtomkostning). De brudte/tomme produkter/emballager skal returneres til Din Aloe Vera Shop sammen med en kopi af fakturaen/kvitteringen.

Produkter kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling. 

Du skal selv betale for returnering af produktet/produkterne.

Husk at produktet altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem
postkvittering samt evt. track- og trace-nummer.

Sendes til:
Din Aloe Vera Shop, Præstemarken 29, 9500 Hobro

Du kan kontakte Forever Living Products Scandinavia AB (Forever), hvis Din Aloe Vera Shop ikke
opfylder Tilfredshedsgarantien. Hvis du er utilfreds med, hvordan Forever håndterer din sag, kan du
kontakte Forbrugerklagenævnet.

Reklamation – Hvis der er noget galt med varen

Hvis du køber et produkt, og der er en mangel ved det – f.eks. materiale- eller fabrikationsfejl – finder
købelovens regler anvendelse. Du har 24 måneders reklamationsret, forudsat du reklamerer inden
for rimelig tid efter, at du har konstateret fejlen eller manglen.
Det betyder, at du som udgangspunkt kan få produktet ombyttet, pengene tilbage eller afslag i
prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig
brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
​​​​​​​Ønsker du at reklamere over et produkt, skal du kontakte Din Aloe Vera Shop. Send gerne et billede
af produktet sammen med beskrivelsen af fejlen.
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du
reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen være rettidig.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for
Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet
vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du
indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at produktet, som du vil klage over, har
kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et
gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig
relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – https://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: dinaloeverashop@gmail.com.

.

.

Salgs og Leveringsbetingelser gælder også for foreverprodukter.dk, som er en del af Din Aloe Vera Shop.

.

.

Salgs og Leveringsbetingelser hos Din Aloe Vera Shop